Scan tài liệu chuyên dụng

Máy scan Kodak i3450

202,700,000₫
213,050,000₫

Máy scan Kodak i2820

56,900,000₫
58,760,000₫

Máy scan Kodak i2620

31,900,000₫
39,719,000₫
HOTLINE: 090 66 99 038